19 Травень 2021, 08:28

Як навчити дитину бути відповідальною?

Проект «Розвиток дитини» пропонує батькам, вихователям та вчителям чотирнадцять оригінальних завдань для розвитку мислення, емоційного інтелекту, відчуття відповідальності, уміння планувати, аналізувати та рефлексувати.

Виконання запропонованих завдань сприятиме формуванню соціальної і громадянської компетентностей у дитини, вихованню здатності ставити перед собою актуальні цілі, планувати їх досягнення, бачити необхідні для цього можливості й ресурси.

Обираємо правила успішної людини. Пропоноване завдання сприятиме набуттю дитиною досвіду соціальної поведінки й свідомого вибору норм і моделей діяльності. Дитині пропонується провести стрілочки від тверджень, що можуть бути правилами успішної людини, до малюнка, інші речення потрібно закреслити. Також можна дописати свої правила досягнення успіху.

Плануємо своє життя. Завдання сприятиме формуванню соціальної компетентності дитини, розвиватиме вміння управляти часом, емоційний інтелект. Дитині пропонується поміркувати й написати ціль/цілі на найближчий рік у деяких сферах свого життя. Дитина вчитиметься основ тайм-менеджменту й розвиватиме партнерські стосунки з батьками.

Визначаємо найважливіші цінності. Це завдання сприятиме формуванню соціальної та громадянської компетентностей, розвитку емоційного інтелекту. Виконуючи завдання, діти вчитимуться визначати роль цінностей у житті людини, розвиватимуть аналітичне мислення, уяву й кмітливість.

Учимося складати план дій. Це завдання допоможе дитині навчитися ставити перед собою актуальні цілі, планувати їх досягнення, вчитися бачити необхідні для цього можливості й ресурси. Дитині пропонується подумати й сформулювати три свої цілі. Зокрема, потрібно поміркувати, що і в який термін зробити, щоб їх досягти.

Лінія часу: пригадуємо важливі події. Це завдання сприятиме формуванню мовної компетентності, розвитку емоційного інтелекту. Дитині пропонується пригадати й записати на «лінії часу», зазначаючи дати, важливі події, що трапилися в її житті минулого року.

Аналізуємо сфери свого життя: настрій. Це завдання допоможе дитині визначити, який у неї настрій і чи потребує він покращення. Завдання спрямовано на розвиток емоційного інтелекту, допоможе дитині краще зрозуміти себе, навчитися брати на себе відповідальність.

Хочу, можу, треба: вчимося ставити цілі. Це завдання допоможе дитині навчитися ставити перед собою актуальні цілі, планувати їх досягнення, вчитися бачити необхідні для цього можливості й ресурси. Робота над завданням сприятиме розвитку мислення, відчуття відповідальності, учитиме аналізувати свої потреби.

Я-висловлювання: виховуємо відповідальність. Це завдання допоможе дитині підвищити рівень усвідомлення своїх дій та їхніх наслідків, навчитися формулювати відповідальні Я-висловлювання. Виконуючи завдання, дитина розвиватиме навички читання, емоційний інтелект, самостійне мислення й дрібну моторику.

Визначаємо й підвищуємо самооцінку. Це завдання допоможе дитині визначити рівень самооцінки й підвищити рівень самоусвідомлення. Завдання містить 15 тверджень, що стосуються ставлення до себе, критики, а також до помилок. Завдання допоможе розвинути емоційний інтелект дитини й здатність до саморефлексії, а також навички письма.

Мої відповідальні кроки. Аналізуємо свій день. Це завдання допоможе дитині розвивати відповідальність, вміння організовувати й планувати роботу, приймати рішення. Дитині пропонується проаналізувати свій день, відповідно до пропонованих тверджень, і поставити відмітки у відповідних комірках.

Розвиваємо соціальні навички: учимося вибачатися. У завданні описано послідовність із чотирьох кроків, що допоможе дитині навчитися просити вибачення у випадках, коли співрозмовник/співрозмовниця ображені. Завдання допоможе розвинути емоційний інтелект, соціальну компетенцію і навички письма.

Прислухайтесь до мене: вчимося висловлювати свою точку зору. Це завдання допоможе дитині розвивати громадянську компетентність. Дитині потрібно написати перелік ситуацій, що відбуваються з нею в школі та дома, коли вона хотіла би, щоб до її думок прислухались і враховували.

Створюємо нотатку про своє життя. Це завдання представлено в формі нотатки про життя (сторінки щоденника), яку дитина зможе заповнити відповідно до власних вподобань. У відповідних полях потрібно написати актуальну інформацію про себе, вказавши дату заповнення. Через рік пропонується роздрукувати й заповнити той самий аркуш і порівняти його з попереднім.

Аналізуємо важливі події року. Завдання сприятиме формуванню соціальної компетентності дитини, розвиватиме мовленнєву культуру, емоційний інтелект. Дитині пропонується пригадати, як минув її рік. В одній колонці потрібно записати всі важливі події року, а в іншій – у чому цінність і важливість кожної з них. Робота над завданням сприятиме розвитку мислення, відчуття відповідальності, уміння аналізувати та рефлексувати.