11 Листопад 2022, 09:33

Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text