21 Червень 2022, 17:27

Про стан роботи зі зверненнями громадян у ІІ семестрі 2021-2022 навчального року

Звіт директора Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Криворучко М.В.

Про стан роботи зі зверненнями громадян у ІІ семестрі 2021-2022 навчального року

Відповідно до плану роботи закладу питання щодо стану роботи зі зверненнями громадян двічі на рік розглядається на засіданнях педагогічної ради. 

Робота зі зверненнями громадян проводиться відповідно до вимог Конституції України, законів України «Про звернення громадян» та «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», рішень виконавчого комітету.

З метою оперативного контролю за станом виконавської дисципліни та розгляду заяв і звернень громадян на нарадах при директору щотижня заслуховується питання про стан виконавської дисципліни, даються відповідні оцінки діяльності виконавців, доручення та вказівки щодо якісного і своєчасного розгляду звернень громадян. 

Адміністрацією надається відповідь заявникам на кожне звернення. У разі, якщо вирішити питання, порушене у зверненні, немає можливості або питання вирішено не в повному обсязі, заявникам повідомляється про порядок оскарження прийнятих рішень. Факти, викладені в анонімних зверненнях, не розглядаються.

Щомісяця здійснюється аналітична робота з питань, що порушуються у зверненнях громадян, з метою оперативного реагування на виникнення проблемних ситуацій у галузі освіти. 

Кожне звернення, що надходить до закладу, детально опрацьовується, при потребі видається наказ про створення робочої групи для вивчення питання, готується довідка для інформування керівника або проект відповіді для заявника.

У І півріччі (ІІ семестрі) 2022 року з метою перевірки фактів, зазначених у зверненнях громадян, було здійснено 5 засідань адміністративних нарад.

Графік особистого прийому громадян керівником закладу, який передбачає проведення особистого прийому не рідше чотирьох разів на місяць, затверджено в установленому порядку, відпрацьовано практику його проведення в дистанційному режимі. До участі в прийомі громадян залучаються заступники директора з навчально-виховної роботи та заступник з виховної роботи, класні керівники.

Протягом І півріччя 2022 року директором проведено 55 особистих прийомів. Отримано 45 звернень (45 – усних), із них вирішено позитивно 45 (100%). Усього звернулося 100 громадян, враховуючи родинні звернення.

85% звернень стосувалися тимчасового зарахування учнів до закладу освіти та надання гуманітарної допомоги, 15% - надання гуманітарної та психологічної допомоги.

Порушень порядку особистого прийому громадян, термінів розгляду звернень громадян та порядку ведення їх обліку немає. 

Від пільгової категорії громадян, визначеної Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», протягом  І півріччя 2022 року звернень не надходило.

Від пільгових категорій громадян, які потребують соціального захисту та підтримки, звернень, не надходило. 

Щомісяця здійснюється моніторинг питань, порушених у зверненнях громадян, особливо в повторних і колективних, виявляються причини їх виникнення, уживаються упереджувальні заходи.

Фактів безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості та формалізму при розгляді звернень, фактів невиконання чи неналежного виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян в управлінні не зафіксовано.

Електронною поштою протягом І півріччя 2022 року отримано звернення від фізичної особи – запит на вакантні посади в закладі.

На веб-сайті закладу розміщено графік особистого прийому громадян керівництвом закладу, узагальнені матеріали про організацію роботи зі зверненнями громадян.